مزایده واگذاری تبلیغات پلهای هوایی در چهاردانگه – نوبت دوم

مزایده واگذاری تبلیغات پلهای هوایی در چهاردانگه – نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری چهاردانگه
 تاریخ: 1395/09/14
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مناقصه، مزایده و تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم
شهرداری چهاردانگه در نظر دارد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید.

untitled

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه و مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز پس از درج آگهی(ردیف 5 پس از چاپ نوبت اول و ردیف های 1 الی 4 پس از چاپ نوبت دوم) به آدرس بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه، پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. تلفن تماس: 5-55279294
توضیح: 1- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه و مزایده می باشد.
2. هزینه خرید اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد.
امور قراردادهای شهرداری چهاردانگه
آدرس :تهران, تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه، پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری، واحد امور قراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.