مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در مشهد

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در مشهد
مزایده  گزار : شرکتی
 تاریخ: 95/05/31
شماره آگهی :
 آدرس : خراسان رضوی ، –

شرح آگهی

قابل توجه کانون های آگهی و تبلیغات دارای مجوز
کلیه فضاهای تبلیغاتی زیرگذر هفت تیر مشهد به بهترین پیشنهاد واگذار می گردد .
09215228348

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.