مزایده واگذاری تبلیغات محیط شهری

مزایده واگذاری تبلیغات محیط شهری
مزایده گزار: شهرداری شبستر
 تاریخ: 1394/04/02
شماره آگهی: مرحله اول نوبت دوم
آدرس:  آذربایجان شرقی

شرح آگهی

آگهی مزایده
شهرداری شبستر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 61-94.3.12 شورای محترم در نظر دارد تبلیغات محیط شهری خود را از طریق اگهی مزایده به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اگهی 17 روز جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند. 
سیروس اشرفی- شهردار شبستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.