مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی بر روی پل عابر پیاده در گلستان

مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی بر روی پل عابر پیاده در گلستان
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان
 تاریخ: 1394/07/07
شماره آگهی: نوبت دوم ،شماره 94/97/9
 آدرس : گلستان ، –

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی
به شماره 94/97/9 نوبت دوم
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان در نظردارد طراحی، ساخت ، حمل ، نصب ، نگهداری و بهره برداری از شش عدد تابلوی تبلیغاتی بر روی پیشنهانی پل های عابر پیاده روبروی بیمارستان علی آباد ،روستای مهدی آباد و روستای رضاآباد در محور گرگان – آزادشهر در قالب قرارداد به شرکتهای واجدالشرایط از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
مبلغ واریزی و یا ضمانتنامه شرکت در مزایده مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال 85000000 که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار 3 ماه و یا واریز نقدی به حساب سپهر بانک صادرات شعبه کریمی به شماره 2196374603007 به نام اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان
مبلغ برآورد : 851760000 ریال
زمان دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی 94.7.6 تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 94.7.14
مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 94.7.25
زمان تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 94.7.26
لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک مربوطه در ساعات اداری به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان به نشانی : گرگان – خیابان شهید بهشتی – خیابان ملاقاتی – جنب انبار مینو – دبیرخانه کمیسیون معاملات (امور اداری) مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از بررسی پیشنهادات واصله نتیجه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.