مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی کرمان

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی کرمان
مزایده گزار: شهرداری کرمان
 تاریخ: 1394/07/29
شماره آگهی:
 آدرس : کرمان ، –

شرح آگهی

مزایده عمومی
شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی مندرج در جدول ذیل و به شرح ذکر شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای تبلیغاتی دارای مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت به عمل می آید ضمن معرفی کتبی نماینده خود جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ 94.07.29 لغایت 94.08.11 و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 94.08.16 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در کرمان ، خیابان سپه مراجعه نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبالغ مشخص شده در جدول ذیل را جهت هر کدام از مزایده ها جداگانه به عنوان تضمین شرکت در مزایده به یکی از دو صورت وجه نقد واریزی به حساب جام شماره 6155782610 به نام حساب سپرده شهرداری کرمان و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نمایند . بازگشایی پاکات در تاریخ 94.08.17 انجام خواهد شد و در صورتی که برندگان مزایده در موعد مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مزایده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید. بدیهی است که هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها برعهده برندگان مزایده می باشد و سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
لازم به ذکر است شرکت متقاضیان در هردو گروه از مزایده های جدول ذیل بلامانع است ولی هر کانون / شرکت تبلیغاتی تا سقف 500 مترمربع با احتساب قراردادهای فعالی که با شهرداری منعقد نموده است می تواند قرارداد منعقد نماید.

ردیف نوع تابلو محل تابلو مبلغ پایه به ازاء هر متر مربع در ماه – ریال متراژ تابلو – متر مربع مدت قرارداد و درصد افزایش سالانه مبلغ قرارداد جنس تابلوها مبلغ تضمین شرکت در مزایده – ریال
 1  بیلبورد گروه 1 1- چهار راه 24 آذر ضلع شمال غربی 400.000 24 24 ماه- 10% افزایش سالیانه مبلغ قرارداد  بنر 51.000.000
خیابان شریعتی- مقابل استخر شنا 400.000 24
3- خیابان استقلال نبش خیابان پروین اعتصامی شرقی 350.000 60
 2  بیلبورد گروه 2 1- انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) (قبل از میدان هفت باغ علوی) – 2 عدد دو طرفه 70.000 108*2 60 ماه- 10% افزایش سالیانه مبلغ قرارداد  بنر 84.000.000
2- بزرگراه امام (ره) ضلع جنوب غربی پل فجر 70.000 108

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.