مزایده عمومی واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در تهران

مزایده عمومی واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در تهران
مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران
 تاریخ: 1395/10/14
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران
نوبت اول
موضوع مزایده‌ها : واگذاری تابلوهای تبلیغاتی به شرح ذیل:
1-واگذاری بهره‌برداری از چهار دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور رودهن- دماوند
2- واگذاری بهره‌برداری ازدوازده دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران – فیروزکوه
3- واگذاری بهره‌برداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران – جاجرود
4-واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی در پایانه حمل و نقل کالای تهران به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلی (فاز یک پایانه غرفه 2-30)
5- واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی در پایانه حمل و نقل کالای تهران به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلی (2 باب غرفه حمل و نقلی)
زمان دریافت اسناد: از 95.10.14 لغایت ساعت 16:15 مورخ 95.10.21
نحوه دریافت اسناد: مراجعه حضوری (به آدرس تهران – خیابان تهران نو- بعد از سی متری نارمک – نرسیده به خاقانی – ایستگاه ابوریحان – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران – طبقه سوم اداره پیمان و رسیدگی) و یا دریافت اینترنتی (از آدرس http://iets.mporg.ir )
مهلت ارائه اسناد: تا ساعت 10:30 صبح مورخ 95.11.03
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 11 صبح مورخ 95.11.03
مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده‌ها: (مبلغ 105.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 1)
(مبلغ 202.200.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 2)
(مبلغ 84.300.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع3)
(مبلغ 202.500.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 4)
(مبلغ 141.800.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 5)
محل تحویل اسناد: دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده به نشانی بالا
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه شود.
توضیح: در صورت مراجعه حضوری نماینده برای دریافت اسناد، ارائه معرفینامه رسمی شرکت الزامی می‌باشد.

آدرس و تلفن: تهران – خیابان تهران نو- بعد از سی متری نارمک – نرسیده به خاقانی – ایستگاه ابوریحان – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران – طبقه سوم اداره پیمان و رسیدگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.