مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در قم

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در قم
مزایده  گزار: سازمان زیباسازی شهرداری قم
 تاریخ: 1394/08/26
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : قم، سازمان زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان شهید طالقانی (آذر)، کوچه شماره 25، ساختمان زیباسازی، واحد حقوقی

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده نوبت دوم
سازمان زیباسازی شهرداری قم امتیاز بهره برداری از سه سازه بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر را به مدت دو سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید.
لذا از کلیه کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان شهید طالقانی (آذر)، کوچه شماره 25، ساختمان زیباسازی، واحد حقوقی مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 37722900 تماس حاصل فرمائید .
ضمناً سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.