مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در انار کرمان

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در انار کرمان
مزایده گزار: شهرداری انار
 تاریخ: 1394/02/15
شماره آگهی:
آدرس: کرمان، –

شرح آگهی

شهرداری انار قصد دارد تعداد 4 عدد بیلبوردهای تبلیغاتی واقع در حاشیه کمربندی شهر انار را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه در ساعت اداری به امور اداری شهرداری مراجعه نمایند .
شهرداری در در یا قبول پیشنهادات مختار است .
آخرین مهلت تحویل پاکات استعلام دوشنبه 94.2.28 می باشد .
5% مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب اعلامی شهرداری واریز گردد .
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
روابط عمومی شهرداری انار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.