مزایده واگذاری بهره برداری نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی در کاشان

مزایده واگذاری بهره برداری نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی در کاشان
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
 تاریخ: 1395/11/27
شماره آگهی : مرحله دوم نوبت اول شماره 9511/21
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 9511/21 مرحله دوم نوبت اول ؟
موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی به مدت چهار سال واقع در میدان و بلوار امام رضا(ع) کاشان به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی محیطی به متقاضیان واجدالشرایط
مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 95.11.18مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 95.11.20 و بازگشایی پاکت در ساعت 10 مورخ 95.11.21 می باشد.
ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفاکس: 39-55241437(031)
سازمان زیباسازی- بهروز گرانمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.