مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی اتوبوسها

مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی اتوبوسها
مزایده گزار: سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان فلاورجان
 تاریخ: 1395/08/17
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

آگهی مزایده نوبت اول
سازمان حمل و نقل جمعی شهرداری های شهرستان فلاورجان در نظر دارد بهره برداری از فضای تبلیغاتی اتوبوسهای تحت نظارت خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
1-فضای داخلی اتوبوسهای بخش خصوصی شامل پشت کابین راننده، دستگیره تبلیغاتی، دسته صندلی
2-فضای بیرون اتوبوسهای بخش خصوصی شامل دو طرفه بدنه و پشت
متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 95.9.1 جهت دریافت اسناد مزایده به این سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
ضمنا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
نشانی: اصفهان- فلاورجان- بلوار بسیج- خیابان شهدای نیکان- تلفن 37423147-031 دورنگار 37431023-031 سایت اینترنتی WWW.FALAVARBUS.IR

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.