مزایده نصب، بهره برداری، نگهداشت فضای تبلیغاتی در فومن

مزایده نصب، بهره برداری، نگهداشت فضای تبلیغاتی در فومن
مزایده گزار : شهرداری فومن
 تاریخ: 1395/12/16
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان گیلان

شرح آگهی

آگهی مزایده کتبی
نوبت دوم
شهرداری فومن در نظر دارد نصب ، بهره برداری ، نگهداشت فضای تبلیغاتی شناسایی شده در بلوار جدید الحداث علامه طباطبایی (حدفاصل دادگستری جدید الحداث الی انتهای بلوار) بشرح زیر از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید.
شرایط مزایده :
1- مزایده در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 95.12.24 با حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری و نماینده محترم شورای اسلامی شهر در محل شهرداری برگزار و پیشنهادات واصله قرائت می گردد.
2- کلیه کانون ها و شرکت های تبلیغاتی که از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می گردد حق عقد قرارداد و شرکت در مزایده را دارند همچنین بر اساس قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور کلیه برندها و تولیدکنندگان داخلی که قصد معرفی محصولات خود را دارند می توانند به صورت مستقیم در مزایده شرکت نمایند. افرادی که بدون دارا بودن شرایط احراز شرکت نموده اند از روند مزایده خارج خواهند گردید. شرکت هایی که بعنوان واسط عمل می نمایند نیز حق شرکت در مزایده فوق را ندارند.
3- کلیه پیشنهاددهندگان می بایست برای هر نقطه مبلغ سپرده را به عنوان ودیعه شرکت در مزایده به حساب 1-3016251-11-6413 شهرداری نزد بانک مهر ایران واریز نموده و فیش آن را در پاکت الف و آخرین تغییرات ثبت شرکت به انضمام معرفی دارندگان و ارایه صلاحیت از سازمان تبلیغاتی و ارشاد اسلامی و یا برای کارخانجات و برندهای داخلی مدارک و مستندات مربوط به محصولات موردنظر برای تبلیغ را در پاکت ب و پیشنهاد قیمت مزایده گر را در پاکت ج در بسته قرار داده و تحویل امور مالی شهرداری نمایند.
توجه : چنانچه پیشنهاددهندگانی که قصد شرکت در چند نقطه را دارند می بایست برای هر یک از این نقاط پاکت های جداگانه تحویل گردد.
4- پیشنهاد می بایست بر مبنای اجاره هر مترمربع به صورت ماهانه برای هر یک از نقاط 4 گانه و به صورت مجزا باشد.
5- پیشنهاداتی که کمتر از قیمت پایه و فاقد فیش سپرده باشد از نظر شهرداری باطل و قرائت نمی گردد.
6- برنده مزایده چنانچه منصرف شود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و معامله به ترتیب با نفرات دوم و سوم انام خواهد شد و اگر نفرات دوم و سوم هر کدام از انجام معامله منصرف شوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد.
7- هزینه های چاپ آگهی و دستمزد کارشناسی و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.
8- برنده مزایده مکلف است از جدید ترین ابزارها و متدهای مورد استفاده در کشور برای امر تبلیغات استفاده نمایند.
9- نحوه پرداخت سهم شهرداری به صورت ماهانه خواهد بود و در صورت عدم اجرای تعهد شامل جرایم درج شده در قرارداد خواهند شد.
10 -شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
11- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01334736030 و یا به صورت حضوری از واحد حقوقی شهرداری نسبت به اخذ مدارک مربوطه اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.