تجدید مزایده واگذاری محل نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی -کاشان

تجدید مزایده واگذاری محل نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی -کاشان
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
 تاریخ: 1395/12/03
شماره آگهی : مرحله دوم نوبت دوم شماره 9511/21
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 9511/21 مرحله دوم نوبت دوم
موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی به مدت چهار سال واقع در میدان و بلوار امام رضا(ع) کاشان به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی محیطی به متقاضیان واجدالشرایط
مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 95.12.10 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 95.12.14 و بازگشایی پاکت در ساعت 10 مورخ 95.12.15 می باشد.
ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفاکس: 39-55241437(031)
سازمان زیباسازی- بهروز گرانمایه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.