مزایده کانونهای تبلیغاتی در دزفول

مزایده کانونهای تبلیغاتی در دزفول
مزایده گزار : شهرداری دزفول
 تاریخ: 1395/12/16
شماره آگهی : 19962
 آدرس : استان خوزستان

شرح آگهی

مزایده
شهرداری دزفول
کد: 19962
نوع فراخوان مزایده
عنوان: نوبت دوم آگهی مزایده محدوده کانونهای تبلیغاتی
نام بخش برگزار کننده:مدیریت امور قراردادها
تاریخ شروع: 95.12.14
مهلت دریافت اسناد:95.12.21
مهلت تحویل پیشنهادات: 95.12.21
تاریخ بررسی پیشنهادات: 95.12.21
تاریخ انقضاء: 95.12.21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.