مزایده ساخت و نصب و اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی

مزایده ساخت و نصب و اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی
مزایده گزار : شهرداری شیراز
 تاریخ: 1396/01/24
شماره آگهی : نوبت دوم 047-96
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شماره 047-96
شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد ساخت و نصب و اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی را در قالب دو بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده به مدت 5 سال واگذار نماید.
لذا کلیه شرکتهای و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق مزایده به آدرس میدان شهید مطهری ، نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری – واحدکپی مراجعه نمایند.

Untitled

1- متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید رویت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم بخصوص در مورد اجاره و درآمد را بنماید چرا که پس از ارائه پیشنهاد هیچگونه عذر و بهانه ای در خصوص جهل و عدم اطلاع پذیرفته نیست.
2- ارائه سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری شیراز و یا بصورت فیش واریزی نقدی به شماره 100786633031 حساب سپرده امانی شهرداری شیراز نزد بانک شهر
3- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز 4شنبه مورخ 96.2.6 می باشد.
4- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکتها روز یکشنبه مورخه 96.2.10 در محل اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرین خواهد بود.
5 -بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

6-سایر اطلاعات و شرایط در اسناد مزایده مندرج است.
7- درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، شماره تلفن های 07138431270-07138431279 داخلی 206 آماده پاسخگویی می باشد.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.