مزایده یک دستگاه تلویزیون شهری نوبت دوم در شبستر

مزایده یک دستگاه تلویزیون شهری نوبت دوم در شبستر
مزایده گزار : شهرداری شبستر
 تاریخ: 1395/08/06
شماره آگهی : مرحله دوم نوبت دوم
 آدرس : استان آذربایجان شرقی

شرح آگهی

آگهی مزایده
مرحله دوم نوبت دوم
شهرداری شبستر در نظر دارد یک دستگاه تلویزیون شهری جهت نصب در چهار راه نماز را با مشارکت بخش خصوصی از طریق آگهی مزایده واگذار نماید. علاقمندان و واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت 10 روز به شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
چاپ مرحله دوم نوبت اول: 95.07.26
چاپ مرحله دوم نوبت دوم 95.08.03

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.