مزایده تلویزیون شهری شهرداری تیران

مزایده تلویزیون شهری شهرداری تیران
 مزایده گزار: شهرداری تیران
 تاریخ: 1393/12/12
شماره آگهی: چاپ دوم مرحله دوم
آدرس: اصفهان، –

شرح آگهی

فراخوان عمومی مشارکت 
شهرداری تیران در نظر دارد نسبت به واگذاری زمین مناسب و مجوز جهت نصب تلویزیون شهری با شرایط مندرج در آگهی فراخوان اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری 93.12.20 به شهرداری تیران مراجعه نمایند.
محمدرضا احتشام زاده شهردار تیران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.