مزایده تعداد ۲۸ عدد استند تبلیغاتی در کتالم و سادات شهر

مزایده تعداد ۲۸ عدد استند تبلیغاتی در کتالم و سادات شهر
مزایده گزار : شهرداری کتالم و سادات شهر
 تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
شماره آگهی :
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده
شهرداری کتالم و سادات شهر در نظر دارد با استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر تعداد ۲۸ عدد استند تبلیغاتی در اندازه ۳٫۵*۲٫۵ در نقاط مختلف سطح شهر از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و سایر اطلاعات مربوط به آن از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت هفت روز به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
مظاهر باقر سلیمی – شهردار کتالم و ساداتشهر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.