مزایده تبلیغات محیطی در شریف آباد – نوبت دوم

مزایده تبلیغات محیطی در شریف آباد – نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری شریف آباد
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
تبلیغات محیطی
شهرداری شریف آباد در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
داوطلبان می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی در ساعات اداری به جز ایام تعطیل به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری شریف آباد تسلیم و رسید دریافت نمایند. تلفن تماس ۲-۳۶۴۷۲۷۷۰ داخلی ۱۳۴
۱- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۲- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
۳- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده موجود می باشد.
۴- مبلغ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های اعلام شده در شرایط مزایده
کوروش میرزایی – شهردار شریف آباد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.