مزایده تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی عابر پیاده در شیراز

مزایده تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی عابر پیاده در شیراز
مزایده گزار : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز
 تاریخ: 1395/07/19
شماره آگهی : نوبت دوم 588-95
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی 588-95
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی عابر پیاده را برای بهره برداری تبلیغاتی به صورت بسته ای و تکی و مجزا طبق لیست پیوست اسناد از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
لذا کلیه اشخاص حقوقی دارای مجوز یا کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اشلامی شهر شیراز دارای اعتبار با توجه به موارد زیر برای اخذ اسناد مزایده به آدرس: خ انقلاب- خ هدایت- طبقه چهارک پارکینگ طبقاتی هدایت واحد قراردادها مراجعه نمایند.
ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32346539 آماده پاسخگویی می باشد.
مدت اجاره: 2 سال کامل شمسی
مبلغ برآورد اجاره هر کدام از بسته ها یا پل ها به صورت ماهیانه طبق جدول پیوست اسناد
ارائه سپرده شرکت در مزایده هر پل به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار ه ماهه به نفع شهرداری که قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر باشد یا واریز نقدی به حساب سپرده 700785400212 نزد بانک شهر
مبلغ سپرده شرکت در مزایده طبق جدول پیوست اسناد
برندگان مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 95.8.3 می باشد.
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
کمیسیون در روز یکشنبه مورخ 95.8.9 در محل ساختمان مدیریت حقوقی شهرداری طبقه سوم سالن جلسات واقع در بولوار ستارخان جنب پارک خلدبرین برگزار می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.