مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان فارس

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان فارس
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 تاریخ: 1394/03/18
شماره آگهی: 94/41/16 نوبت دوم
آدرس:  فارس، شیراز – بلوار مدرس ، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد ، جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس- اتاق 407

شرح آگهی

آگهی مزایده
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
به شماره 94.41.16 (نوبت دوم )
وضوع مزایده : اجازه نصب بنر و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز – مرودشت
تضمینی شرکت در مزایده : 44.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی می باشد.
مهلت دریافت اسناد : 94.3.25
محل دریافت اسناد : شیراز- بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت – اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس- اتاق 407
مهلت دریافت پیشنهادات : 94.4.4 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 13 صبح)
زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.4.6 آدرس فوق الذکر، امور اداری (ساعت 11 صبح)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس07137176241 تماس حاصل نمایید.
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.