مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور – نوبت دوم

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور – نوبت دوم
مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور
 تاریخ: 1395/10/22
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان خراسان رضوی

شرح آگهی

آگهی مزایده نوبت دوم
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی خود را در سطح شهر از طریق مزایده کتبی واگذار کند، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری با شماره تماس 43341999 تماس حاصل و یا با مراجعه حضوری به آدرس نیشابور ، انتهای خیابان 15 خرداد ، طبقه فوقانی فرهنگسرای سیمرغ ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور نسبت به تکمیل و تحویل فرم های مربوطه اقدام کنند.
آخرین مهلت دریافت اسناد پایان ساعت اداری پنجشنبه 95.10.30
فرهاد حسامی – سرپرست سازمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.