مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در تویسرکان

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در تویسرکان
مزایده  گزار: شهرداری تویسرکان
 تاریخ: 1394/09/02
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : همدان، –

شرح آگهی

آگهی مزایده
شهرداری تویسرکان
بر اساس مجوز شماره 4/1390 مورخ 94.8.20 شورای محترم اسلامی شهر تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجدالشرایط واگذار نماید .
شرایط مزایده
تعداد تابلوهای مورد نظر 29 عدد می باشد .
مبلغ پایه اجاره ماهیانه 33.000.000 ریال می باشد .
مدت اجاره به مدت 2 سال می باشد .
مبلغ کل اجاره برای دو سال 792.000.000 ریال می باشد .
مبلغ سپرده شرکت در مزایده 40.000.000 می باشد .
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست و نیاز به ارائه دلیل ندارد .
محل اخذ اسناد مزایده امور مالی شهرداری می باشد .
اسناد مزایده می بایست توسط متقاضیان تحویل دفتر حراست گردد .
سپرده نفرات اول تا سوم در حساب شهرداری باقی می ماند .
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد .
مهلت شرکت در مزایده 10 روز پس از انتشار آگهی است .
برندگان مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد شوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
روابط عمومی شهرداری تویسرکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.