تجدید مزایده نصب بنر و بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی

تجدید مزایده نصب بنر و بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی
مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
 تاریخ: 1395/10/16
شماره آگهی : 95/21/6 نوبت اول
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 95/21/6 نوبت اول
نام سازمان مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
موضوع مزایده: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای تبلیغاتی به شرح زیر:
1- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 3 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان- تهران اتوبان معلم
2- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان – شیراز (عرشه پل عابر پیاده)
3- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان- تهران اتوبان آزادگان
4- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اتوبان ذوب آهن (عرشه پل عابر پیاده)
5- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تبلیغاتی محور اصفهان- خمینی شهر (عرشه پل عابر پیاده)
موارد موضوع مزایده مستقلق می باشد و پیشنهاد دهندگان باید سپرده شرکت در مزایده و پیشنهاد قیمت را به صورت جداگانه ارایه نمایند.
مهلت و محل دریافت اسناد: از چاپ دوم آگهی تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 95.10.23 اصفهان بلوار میرزا کوچک خان، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، طبقه پنجم، اداره پیمان و رسیدگی یا از طریق سایت http://iets.mporg.ir
مهلت و محل تحویل پیشنهادها: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 95.11.3 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان – طبقه ششم -اداره حراست
بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95.11.4 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به سایت http:iets.mporg.ir
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
آدرس و تلفن :اصفهان, بلوار میرزا کوچک خان، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، طبقه پنجم، اداره پیمان و رسیدگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.