مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد

مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد
مزایده گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری
 تاریخ: 1395/10/16
شماره آگهی :
 آدرس : خراسان رضوی

شرح آگهی

آگهی مزایده
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به نمایندگی از شهرداری مشهد در نظر دارد، تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد را مطابق لیست مندرج در اسناد مزایده ، به شرکت های تبلیغاتی واجد شرایط و مورد تایید کمیته توانسنجنی به صورت اجاره واگذار نماید. از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دعوت به عمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی: مشهد مقدس – بلوار توس – توس 39- شهید موسی پور 2- پایانه معراج – طبقه اول شمالی – اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 95.10.25
شماره تلفن 36517046-36517047 داخلی 172
آدرس سایت WWW.MAYADIN.MASHHAD.IR
معاونت خدمات و محیط زیست شهری – روابط عمومی
آدرس و تلفن :خراسان رضوی – مشهد مقدس – بلوار توس – توس 39- شهید موسی پور 2- پایانه معراج – طبقه اول شمالی – اداره امور قراردادهای سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.