مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی در هشترود

مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی در هشترود
مزایده گزار : شهرداری هشترود
 تاریخ: 1395/12/21
شماره آگهی : نوبت اول – مرحله اول
 آدرس : استان آذربایجان شرقی

شرح آگهی

آگهی مزایده
مرحله اول- نوبت اول
شهرداری هشترود در نظر دارد امتیاز 14 عدد استند تبلیغاتی در سطح شهر را به مدت یک سال را از طریق مزایده به مبلغ 14.000.000 ریال را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ دوشنبه 95.12.18 لغایت 96.1.8 برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت در مزایده به واحد روابط عمومی به سایت شهرداری هشترود به آدرس www.hashtroodcitiv.ir مراجعه نمایند.
نوبت اول 95.12.18
نوبت دوم 95.12.24

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.