مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر گلپایگان

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر گلپایگان
 مزایده گزار : شهرداری گلپایگان
 تاریخ: 1395/09/29
شماره آگهی :
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

شهرداری گلپایگان
آگهی مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر ( نوبت دوم )
شهرداری گلپایگان در نظر دارد به استناد مصوبه 95/197 مورخ 95.4.13 شورای اسلامی شهر گلپایگان بهره برداری از مجموعه تبلیغات محیطی شهر شامل کلیه تابلوهای تبلیغاتی , دیواری , پارچه ای , رایانه ای و متحرک که به منظور معرفی با تبلیغ کالا , خدمات و هر نوع فعالیتی در سطح شهر , خیابانها , پایانه های مسافربری پمپ بنزین ها , ایستگاههای انتظار مسافر , میادین , چهار راه ها و سایر اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرد را به متقاضیان به بخش خصوصی که دارای مجوز کانون آگهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مورد تایید اداره فرهنگ و اشاد و اسلامی شهر گلپایگان باشند به مدت سه سال با شرایط ذیل واگذار نماید.
متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.10.21 در سه پاکت لاک و مهر شده به شرح
پاکت الف – محتوی فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی بابت سپرده شرکت در مزایده پاکت ب : رزومه کاری و مدارک سوابق مرتبط با موضوع مزایده 2- مجوز معتبر کانون آگهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , پاکت ج – محتوی یک برگ آگهی مزایده و فرم پیشنهاد قیمت که متقاضی قیمت پیشنهادی خود را با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگی همراه با نشانی و شماره تلفن در آن قید و ذیل آن را مهر و امضا نموده است به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
قیمت پایه شرکت در مزایده ماهیانه 80.000.000 ریال می باشد که برای سال دوم به میزان 20 درصد قیمت پیشنهادی و برای سل سوم به میزان 20 درسد به مبلغ سال دوم اضافه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.