مزایده بهره برداری ازتابلوهای چهاروجهی در شاهین شهر اصفهان

مزایده بهره برداری ازتابلوهای چهاروجهی در شاهین شهر اصفهان
مزایده گزار: سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر
 تاریخ: 1393/12/23
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: اصفهان، –

شرح آگهی

مزایده عمومی
نوبت اول
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر اجازه بهره برداری هر یک از موارد ذیل را به مزایده می گذارد.
1- 6 عدد تابلوی چهار وجهی در نقاط تعیین شده در آگهی مزایده به مدت 3 سال ( نوبت اول ) 
2- زمینی به متراژ 17000 متر مربع برای پارکینگ کامیون ها واقع در اتوبان آزادگان ، جنب کارخانه گلبافت به مدت یک سال ( نوبت اول ) 
متقاضیان می بایستی تا روز سه شنبه مورخه 93.12.26 برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادها ی سازمان واقع در شاهین شهر خیابان شهید مطهری بهداری ، فرعی 2 شرقی ، پلاک 44 ، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر و یا به سایت سازمان WWW.REFAHI.SHAAHINSHAHR.COM و برای تحویل اسناد مزایده تا روز چهارشنبه مورخ 93.12.27 به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.