مزایده نصب و بهره برداری از 2 عدد تابلوی تبلیغاتی در تهران

مزایده نصب و بهره برداری از 2 عدد تابلوی تبلیغاتی در تهران
مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی شهریار و حومه
 تاریخ: 1395/09/13
شماره آگهی :
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری جهت نصب و بهره برداری از 2 عدد تابلوی تبلیغاتی بیلبورد
یک نوبتی به صورت حراج حضوری
سازمان اتوبوسرانی شهریار و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری نصب و بهره برداری از 2 عدد تابلوی تبلیغاتی بیلبورد به شرح مندرج در ذیل از طریق فراخوان جذب سرمایه گذاری به کانون ها و شرکتهای تبلیغاتی صلاحیت دار اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های تبلیغاتی دارای مجوز و کانون تبلیغاتی محترم در شهرستان شهریار دعوت می شود از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک هفته کاری جهت دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا روز شنبه مورخ 95.9.20
به واحد امور مالی سازمان واقع در شهریار – میدان نماز – خیابان شهید مطهری – جنب پایانه 22 بهمن – ساختمان حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک – سازمان اتوبوسرانی شهریار تلفن 42-65291940 مراجعه نمایند.
ضمنا اطلاعات تکمیلی فراخوان فوق از طریق وب سایت سازمان به آدرس www.shahriarbus.ir قابل دسترسی می باشد.
تلفن تماس 42-65291940
1- بیلبورد بزرگ تبلیغاتی به تعداد 2 عدد به ابعاد 4*8 مدت بهره برداری 3 سال و اجاره ماهیانه هر عدد تابلو برای هر ماه در سال اول 15.000.000 ریال – 2 عدد 30.000.000 ریال
2- محل نصب پایانه 22 بهمن مشرف به خیابان حد فاصل میدان نماز و چهارراه پایانه
3- احداث تابلوهای تبلیغاتی می بایست طبق نقشه های منضم به اسناد مزایده با مصالح درجه یک ساخت شود.
4- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
5- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 18.000.000 ریال است.
6- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد.
7- در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آن ها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
8- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.