مزایده نصب و بهره برداری از ۲ عدد تابلوی تبلیغاتی در تهران

مزایده نصب و بهره برداری از ۲ عدد تابلوی تبلیغاتی در تهران
مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی شهریار و حومه
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
شماره آگهی :
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری جهت نصب و بهره برداری از ۲ عدد تابلوی تبلیغاتی بیلبورد
یک نوبتی به صورت حراج حضوری
سازمان اتوبوسرانی شهریار و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری نصب و بهره برداری از ۲ عدد تابلوی تبلیغاتی بیلبورد به شرح مندرج در ذیل از طریق فراخوان جذب سرمایه گذاری به کانون ها و شرکتهای تبلیغاتی صلاحیت دار اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های تبلیغاتی دارای مجوز و کانون تبلیغاتی محترم در شهرستان شهریار دعوت می شود از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک هفته کاری جهت دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا روز شنبه مورخ ۹۵٫۹٫۲۰
به واحد امور مالی سازمان واقع در شهریار – میدان نماز – خیابان شهید مطهری – جنب پایانه ۲۲ بهمن – ساختمان حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک – سازمان اتوبوسرانی شهریار تلفن ۴۲-۶۵۲۹۱۹۴۰ مراجعه نمایند.
ضمنا اطلاعات تکمیلی فراخوان فوق از طریق وب سایت سازمان به آدرس www.shahriarbus.ir قابل دسترسی می باشد.
تلفن تماس ۴۲-۶۵۲۹۱۹۴۰
۱- بیلبورد بزرگ تبلیغاتی به تعداد ۲ عدد به ابعاد ۴*۸ مدت بهره برداری ۳ سال و اجاره ماهیانه هر عدد تابلو برای هر ماه در سال اول ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال – ۲ عدد ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲- محل نصب پایانه ۲۲ بهمن مشرف به خیابان حد فاصل میدان نماز و چهارراه پایانه
۳- احداث تابلوهای تبلیغاتی می بایست طبق نقشه های منضم به اسناد مزایده با مصالح درجه یک ساخت شود.
۴- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
۵- مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.
۶- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد.
۷- در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آن ها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
۸- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.