مزایده اجاره بهره برداری از مجموعه ورزشی- شاهین شهر

مزایده اجاره بهره برداری از مجموعه ورزشی- شاهین شهر
مزایده گزار : سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر
 تاریخ: 1395/11/23
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

آگهی مزایده
نوبت دوم
سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده واگذار نماید.
1-اجاره بهره برداری از مجموعه ورزشی پوریای ولی واقع در شاهین شهر- خانه کارگر
2-اجاره نصب و بهره برداری تعداد 4 عدد تابلوی تبلیغاتی ثابت در سطح شهر به مدت 5 سال
افراد حقیقی و حقوقی می توانند برای دریافت شرایط تا روز سه شنبه مورخ 95.11.26 به امور قراردادهای سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 95.11.27 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه- ساختمان نگارستان شهرداری- طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
farhangi.shaahinshahr.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.