مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد
مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان
 تاریخ: 1396/01/30
شماره آگهی : نوبت اول شماره 7-37-96
 آدرس : استان خراسان رضوی

شرح آگهی

آگهی مزایده شماره 7-37-96 نوبت اول
اداره کل راه آهن خراسان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه مشهد را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.
1- نام سازمان مزایده گزار اداره کل راه آهن خراسان
2- شرح مختصر موضوع مزایده: بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه مشهد
3- مهلت خرید اسناد مزایده تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 96.2.7
4- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 500.000 (پانصد هزار ) ریال به حساب 2176401700009 تمرکز وجوه درآمد راه آهن خراسان نزد بانک ملی ایران (شعبه شهید هاشمی نژاد مشهد /کد 8511) واریز گردد.
5- خرید از سایت http://iets.mporg.ir رایگان می باشد.
6- محل خرید حضوری اسناد مزایده مشهد میدان راه آهن اداره کل راه آهن خراسان حوزه مدیریت امور قراردادها و خریدها
7- مهلت و محل ارایه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96.2.18 چهارراه راه آهن، حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع، دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان
8- میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 95.000.000 ریال (نود و پنج میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با واریز نقد به حساب سیبا به شماره 2177640180001
تذکر : به درخواست مزایده گزار سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار لازم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
9- اجاره ماهیانه: طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده
10- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده است.
آدرس و تلفن :خراسان رضوی, مشهد میدان راه آهن اداره کل راه آهن خراسان حوزه مدیریت امور قراردادها و خریدها

 

یک دیدگاه برای “مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد

  1. حامد گفت:

    با تشکر مذایده های جدید هم قرار دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.