مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در رشت

مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در رشت
مزایده گزار : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت
 تاریخ: 1395/09/24
شماره آگهی :
 آدرس : استان گیلان

شرح آگهی

مزایده
واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از 6 جایگاه سوخت گاز خود را به مدت یک سال در صورت رعایت تعهدات قابل قبول تمدید تا سه سال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید.
علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از تاریخ 95.9.22 لغایت 95.10.1 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107815988006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری شعبه جهت دریافت اسناد به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت به آدرس گیلان – رشت بلوار چمران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت مراجعه نمایند.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره های دفتر سازمان به شماره 33825112-013 تماس حاصل نمایند.

untitled

نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ سپرده شرکت در مزایده می بایست به شرح جدول فوق به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره 0107815988006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری رشت واریز یا به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردد.
مدت اعتبار ضمانت نامه از تاریخ افتتاح پیشنهادات حداقل سه ماه می باشد.
رشت- بلوار شهید چمران تلفن 33825112 – 33821627- 013
نمابر 33822230
WWW.BUS.RASHT.IR

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.