مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در قم

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در قم
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری قم
 تاریخ: 1394/12/04
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : قم، خیابان شهید طالقانی (آذر)، کوچه شماره 25، ساختمان زیباسازی، واحد حقوقی

شرح آگهی

آگهی مزایده
سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد امتیاز بهره برداری از دو عدد سازه بیلبورد تبلیغاتی و 2 عدد سازه عرشه پل را به مدت دو سال از طریق برگزاری مزایده بخش خصوصی واگذار نماید .
لذا از کلیه کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان شهید طالقانی (آذر) ، کوچه شماره 25 ، ساختمان زیباسازی ، واحد حقوقی مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 37722900 تماس حاصل نمایند .
ضمناً سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.