مزایده بخشی از تبلیغات محیطی شهرکرد

مزایده بخشی از تبلیغات محیطی شهرکرد
 مزایده گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
شماره آگهی :
 آدرس : استان چهارمحال و بختیاری

شرح آگهی

آگهی مزایده
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد در نظر دارد انجام بخشی از تبلیغات محیطی شهر را طبق شرایط مندرج در اوراق مزایده به شرکت های تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید.
۱-اجاره مکان
الف – اجاره مکان ۱ عدد سه وجهی گردان واقع در شهر شهرکرد
ب- اجاره مکان ۴۰ عدد تابلوی پایه بتونی در شهر شهرکرد
ج- اجاره مکان ۱ عدد تلویزیون شهری در شهرکرد
د- اجاره ۱۰۰ عدد لمپوست بنر در شهر شهرکرد
۲- ارائه حداقل ۱۰% قیمت پایه بابت ضمانت شرکت در مزایده به صورت چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی در وجه سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد
۳- در صورت انصراف برندگان اول تا دوم ، سپرده آنان به نفع سازمان ضبط می گردد.
۴- این سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۵- زمان توزیع اوراق مزایده: از روز ۹۵٫۱۰٫۱ لغایت ۹۵٫۱۰٫۱۲
۶- سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج می باشد.
۷- نشانی : شهرکرد ، بلوار خواجه نصیر ، مجتمع لاله، طبقه دوم، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد
شماره تلفن ۱۳-۳۲۲۷۶۸۱۲-۰۳۸
محمد رضا امیدی – مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.