مزایده اجازه نصب و بهره برداری از چهار بیلبورد تبلیغاتی

مزایده اجازه نصب و بهره برداری از چهار بیلبورد تبلیغاتی
مزایده گزار : سازمان فرهنگی ، تفریحی و ورزشی شهرداری شاهین شهر
 تاریخ: 1395/12/14
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم چاپ اول
سازمان فرهنگی ، تفریحی و ورزشی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجازه نصب و بهره برداری از چهار تابلوی تبلیغاتی بزرگ بیلبورد را به مدت 5 سال از طریق مزایده واگذار نماید.
افراد حقیقی وحقوقی می توانند برای دریافت شرایط مزایده تا روز سه شنبه مورخ 95.12.24 به امور قراردادهای سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 95.12.25 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر ، میدان فاطمیه ، ساختمان نگارستان شهرداری ، طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت FARHANGI.SHAAHINSHAHR.COM مراجعه فرمایید.
روابط عمومی سازمان فرهنگی ، تفریحی و ورزشی شهرداری شاهین شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.