مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز – نوبت دوم

مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز – نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری شیراز
 تاریخ: 1395/07/15
شماره آگهی : نوبت دوم شماره 568-95
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی 568-95
نوبت دوم 95.7.15
شهرداری شیراز توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: میدان شهید مطهری – نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه ، سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند.

41

نرخ پایه سه سال : 6.552.000.000 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مزایده 328.000.000 ریال
1- متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رویت نموده و از کم وکیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم بخصوص در مورد اجاره و درآمد را بنماید چرا که پس از ارائه پیشنهاد هیچ گونه عذر و بهانه ای در خصوص جهل و عدم اطلاع پذیرفته نیست .
2-ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری شیراز و یا بصورت فیش واریز نقدی به شماره 100786633031 حساب سپرده امانی شهرداری شیراز نزد بانک شهر
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 95.7.28 می باشد .
زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها روز یکشنبه مورخه 95.8.2 در محل اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرین خواهد بود .
بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن های 07138431270-07138431279 داخلی 206 آماده پاسخگویی می باشد .
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.