مزایده اجاره سه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر شیراز

مزایده اجاره سه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر شیراز
مزایده گزار : شهرداری شیراز
 تاریخ: 1396/01/19
شماره آگهی : 96-27
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
96-027
نوبت اول
شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره سه بیلیورد تبلیغاتی در سطح شهر را در قالب یک بسته جهت بهره برداری از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید.
لذا کلیه شرکتهای و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق مزایده به آدرس میدان شهید مطهری ، نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری – واحدکپی مراجعه نمایند.

Untitled

متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رویت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم بخصوص در مورد اجاره و درآمد را بنماید چرا که پس از ارائه پیشنهاد هیچگونه عذر و بهانه ای در خصوص جهل و عدم اطلاع پذیرفته نیست.
ارائه سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری شیراز و یا بصورت فیش واریزی نقدی به شماره 100786633031 حساب سپرده امانی شهرداری شیراز نزد بانک شهر
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96.2.2 می باشد.
زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکتها روز یکشنبه مورخه 96.2.3 در محل اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرین خواهد بود.
– بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ، سایر اطلاعات و شرایط در اسناد مزایده مندرج است.
– درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، شماره تلفن های 07138431270-07138431279 داخلی 206 آماده پاسخگویی می باشد.
روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.