مزایده اجاره سر پناه ایستگاه های تاکسی در امیر کلا

مزایده اجاره سر پناه ایستگاه های تاکسی در امیر کلا
مزایده گزار : سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیر کلا
 تاریخ: 1395/12/22
شماره آگهی :  640/س
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

مزایده
شماره: 640/س
به استناد صورتجلسه بند 4 مورخه 95.3.5 شورای سازمان حمل و نقل همگانی و مجوز 955-95.12.16 شورای شهر امیر کلا این سازمان در نظر دارد تا بالای سر پناه ایستگاه های تاکسی به صورت استجاری به شرکت های واحد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 96.01.14 به سازمان حمل و نقل همگان شهر امیر کلا جنب شهرداری امیر کلا مراجعه فرمایند.
سید سلمان محمدیان
سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیر کلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.