مزایده اجاره تابلوی تبلیغاتی در کرج

مزایده اجاره تابلوی تبلیغاتی در کرج
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کرج
 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
شماره آگهی :  ۱۰۰۸/۱
 آدرس : البرز ، –

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده به شماره ۱۰۰۸/۱
سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط به مدت دو سال واگذار نماید .

ردیف شرح عملیات مبلغ اجاره و قیمت پایه کارشناسی برای دو سال شمسی (ریال) مبلغ سپرده به ( ریال )
۱  تابلوی پیشانی زیر گذر محمدشهر به مساحت ۹۶ متر مربع ۲٫۸۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰
 ۲   تابلو  زیرگذر شورا به مساحت ۱۰۸ متر مربع

۱- سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد .
– ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد .
– واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ۱۰۰۷۸۶۸۴۷۱۹۳ بانک شهر شعبه عظیمیه
۲- برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
۳- سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
۴- کانون ها و شرکت های تبلیغاتی دارای رزومه مرتبط با ساخت ، حفظ و نگهداری پل در اولویت قرار دارند .
۵-مبلغ ۵۴۵٫۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره ۱۰۰۷۸۶۷۵۷۰۴۶ بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و رسید آن را ارائه نمایند .
۶- متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز همه روزه می توانید در ساعت اداری به امور قراردادهای سازمان زیباسازی واقع در کرج ، میدان آزادگان ، خیابان برغان ، طبقه فوقانی بانک ملی ، سازمان زیباسازی ، طبقه چهارم مراجعه نمایند .
۷- داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیر عامل و آخرین تغییرات شرکت ها و کانون ها هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد .
۸- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است .
۹- مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون به مبلغ کل قرارداد افزوده می شود .
۱۰- هزینه چاپ آگهی ، کارشناسی رسمی دادگستری و برگزاری به عهده برنده مزایده می باشد .
۱۱- درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مزایده گذار ایجاد نمی نماید .
۱۲- از برنده مزایده ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد واریزی معادل ۱۰% مبلغ پیشنهادی وی بابت کل قرارداد ( دو سال شمسی) به علاوه یک فقره چک ضمانت معادل مبلغ کل قرارداد ( دو سال شمسی ) اخذ می گردد .
امور قراردادها و روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری کرج

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.