مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی و بیلبورد در شهر بجنورد

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی و بیلبورد در شهر بجنورد
مزایده گزار : شهرداری بجنورد
 تاریخ: 1395/07/24
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان خراسان شمالی

شرح آگهی

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی و بیلبورد شهر بجنورد (نوبت اول)
شهرداری بجنورد در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی کنار دیوار، استند پرتال و بیلبورد در سطح شهر بجنورد را به شرح ذیل از طریق مزایده به شرکتها یا کانونهای متقاضی دارای مجوز کانون آگهی و تبلیغات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب اجاره واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور پیمان واقع در شهرداری بجنورد مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

untitled

مهلت دریافت و تحویل اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ده روز کاری پس از نشر آگهی نوبت دوم در روزنامه
محل دریافت اسناد امور پیمان به آدرس بلوار دولت شهرداری بجنورد
محل تحویل اسناد : واحد دبیرخانه شهرداری مرکزی بجنورد
مبلغ خرید اسناد و شماره حساب : مبلغ خرید اسناد بابت هر مزایده 200.000 ریال واریز به حساب شماره 1001786754 بانک شهر شهرداری بجنورد
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد پیمان مراجعه و یا با شماره تلفن 32222110 -32222114-058 تماس حاصل نمایند.
کیوان دژهوت – شهردار بجنورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.