مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده ارومیه

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده ارومیه
مزایده گزار: شهرداری ارومیه
 تاریخ: 1394/04/07
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: آذربایجان غربی ، –

شرح آگهی

مزایده عمومی 
شماره 17/9431
شهرداری ارومیه در نظر دارد امتیاز بهره برداری و اجاره 19 مورد تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده سطح شهر را به شرح شرایط خصوصی پیوستی از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه سالانه 3.840.000.000 ریال را به مدت سه سال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل سه سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 94.4.14 به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه واقع در خیابان نور و یا به سایت شهرداری آدرس : WWW.URMIA.IR  مراجعه فرمایند.
حضرت پور – شهردار ارومیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.