مزایده اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی در شیراز
مزایده گزار : شهرداری شیراز
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
شماره آگهی : شماره ۷۷۹-۹۵- نوبت دوم
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
۷۷۹-۹۵
نوبت اول: ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۵
نوبت دوم: ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۶
شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی سطح شهر و بهره برداری از آنها را از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق و شرکت در مزایده از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۹٫۲۹ به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بلوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، واحد کپی مراجعه نمایند.
متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رویت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم بخصوص در مورد اجاره و درآمد را بنماید چرا که پس از ا رائه پیشنهاد هیچگونه عذر و بهانه ای در خصوص جهل و عدم اطلاع پذیرفته نیست.
ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری شیراز و یا بصورت فیش واریز نقدی به شماره ۱۰۰۷۸۶۶۳۳۰۳۱ حساب سپرده امانی شهرداری شیراز نزد بانک شهر

untitled

۲- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۹٫۲۹ می باشد.
۳- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه مورخ ۹۵٫۰۹٫۳۰ در محل اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلد برین خواهد بود.
۴- بدیهی است هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۵- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۶- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
۷- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن های ۰۷۱۳۸۴۳۱۲۷۰-۰۷۱۳۸۴۳۱۲۷۹ داخلی ۲۰۶ (اقای کلایی) آماده پاسخگویی می باشد.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.