مزایده اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی در شیراز
مزایده گزار : شهرداری شیراز
 تاریخ: 1395/09/16
شماره آگهی : شماره 779-95- نوبت دوم
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
779-95
نوبت اول: 1395.09.15
نوبت دوم: 1395.09.16
شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی سطح شهر و بهره برداری از آنها را از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق و شرکت در مزایده از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.09.29 به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بلوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، واحد کپی مراجعه نمایند.
متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رویت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم بخصوص در مورد اجاره و درآمد را بنماید چرا که پس از ا رائه پیشنهاد هیچگونه عذر و بهانه ای در خصوص جهل و عدم اطلاع پذیرفته نیست.
ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری شیراز و یا بصورت فیش واریز نقدی به شماره 100786633031 حساب سپرده امانی شهرداری شیراز نزد بانک شهر

untitled

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.09.29 می باشد.
3- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه مورخ 95.09.30 در محل اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلد برین خواهد بود.
4- بدیهی است هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
7- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن های 07138431270-07138431279 داخلی 206 (اقای کلایی) آماده پاسخگویی می باشد.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.