مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر
مزایده گزار : شهرداری نوشهر
 تاریخ: 1395/12/03
شماره آگهی :
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده کتبی
شهرداری نوشهر در نظر دارد نسبت به اجاره بیلبورد تبلیغاتی بزرگ میدان آزادی و بلوار امام رضا ع را از طریق آگهی مزایده کتبی اقدام نماید.

Untitled

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
سایر جزئیات آگهی در دفترچه مزایده درج گردیده است.
زمان بازگشایی پاکتها ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 95.12.8 می باشد.
فرهاد بنی شیخ الاسلامی – شهردار نوشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.