مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر نوشهر – نوبت دوم

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر نوشهر – نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری نوشهر
 تاریخ: 1395/11/20
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده؟
نوبت دوم
اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر
شهرداری نوشهر در نظر دارد نسبت به اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر از طریق آگهی مزایده اقدام نماید.

Untitled

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
سایر جزئیات آگهی در دفترچه مزایده درج گردیده است.
زمان بازگشایی پاکتها ساعت 9 روز 4شنبه مورخ 95.11.27 می باشد.
فرهاد بنی شیخ الاسلامی – شهردار نوشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.