مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز
مزایده گزار : شهرداری شیراز
 تاریخ: 1395/11/25
شماره آگهی : نوبت اول 1072-95
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول شماره 1072-95
شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر و بهره برداری از آنها را از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می اید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند.

Untitled

1- متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رؤیت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم به خصوص در مورد اجاره و د رآمد را بنماید چرا که پس از ارائه پیشنهاد هیچگونه عذر و بهانه ای در خصوص جهل و عدم اطلاع پذیرفته نیست.
2- ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به نفع شهرداری شیراز و یا به صورت فیش واریز نقدی به شماره حساب 100786633031 حساب سپرده امانی شهرداری شیراز نزد بانک شهر
3- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.12.7 می باشد.
4- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکتها روز یکشنبه مورخ 95.12.8 در محل اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین خواهد بود.
5- بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
6- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
8- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن های 07138431279-07138431270 داخلی 206 آماده پاسخگویی می باشد.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.