مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی در مشهد

مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی در مشهد
مزایده  گزار : سازمان میادین و میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری
 تاریخ: 95/05/30
شماره آگهی :  –
 آدرس : خراسان رضوی , مشهد مقدس ، بلوار توس ، توس 39 ، شهید موسی پور 2 ، پایانه مسافربری معراج ، طبقه اول ، شمالی اداره درآمد و امور قراردادهای سازمان

شرح آگهی

آگهی مزایده
سازمان میادین و میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به نمایندگی از شهرداری مشهد
در نظر دارد تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد را مطابق لیست مندرج در اسناد مزایده برای مدت یکسال به شرکت های تبلیغاتی واجد شرایط و مورد تایید کمیته توانسنجی به صورت اجاره واگذار نماید .
از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دعوت به عمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی : مشهد مقدس ، بلوار توس ، توس 39 ، شهید موسی پور 2 ، پایانه مسافربری معراج ، طبقه اول شمالی ، اداره درآمد و امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند .
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 95.6.16
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 7-36517046-051 داخلی 164-165 تماس و یا سایت : WWW.MAYADIN.MASHHAD.IR مراجعه نمایید .
معاونت خدمات و محیط زیست شهری – روابط عمومی سازمان میادین و میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.