مزایده آگهی های بازرگانی شبکه های رادیویی و تلویزیونی

مزایده آگهی های بازرگانی شبکه های رادیویی و تلویزیونی
مزایده گزار : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 تاریخ: 1395/11/03
شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/55
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی فراخوان مزایده عمومی 95/55 نوبت دوم
نام سازمان مزایده گذار : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع مزایده : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد زمان های پذیرش ، جذب و پخش آگهی های بازرگانی شبکهه های رادیویی و تلویزیونی بومی و محلی مراکز استانها شامل : آگهی مستقیم (تیزر) ، زیرنویس ، دعوت به تماشا (تقدیم برنامه) ، نشان آگهی (آرم آگهی) ، حک آرم و گزارش آگهی به تعداد 30 مرکز و 3 شبکه محلی (آبادان – کیش و مهاباد) را به صورت یکجا و قطعی به شرح اسناد مزایده از تاریخ 96.1.1 لغایت 96.12.29 به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند به منظور خرید اسناد و آگاهی از شرایط مزایده از تاریخ 95.11.3 حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 95.11.6 به اداره کل امور کالا به نشانی : تهران – خیابان ولیعصر عج ، ساختمان اداری جام جم ، طبقه چهارم ، امور خرید و قراردادها ، دبیرخانه کمیسیون مناقصات ، اداره کل امور کالا مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پاکات : تا راس ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 95.11.17 می باشد.
زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب: راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95.11.18 در دفتر معاون محترم منابع مالی و سرمایه انسانی سازمانن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد.
زمان بازگشایی پاکتهای ج : پس از بازگشایی پاکات الف و ب و همچنین بررسی شرایط عمومی ذکر شده در ا سناد مزایده که توسطط متقاضیان ارائه شده ، پاکتهای ج کانون هایی که دارای صلاحیت و حائز شرایط مزایده باشند در همان روز و همان محل بازگشایی خواهد شد.
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : مبلغ 5.000.000 ریال به حساب جاری 65107384 نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر عج – پارک وی به نامم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت
میزان تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 8.500.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت اسناد و تحویل پاکات با شماره تلفن 22167479 و جهت دریافت اطلاعات در خصوصص شرایط واگذاری موضوع مزایده با شماره تلفن های 22013725 و 22657904 تماس حاصل نمایید.
اداره کل امور کالا
آدرس و تلفن :تهران, خیابان ولیعصر عج ، ساختمان اداری جام جم ، طبقه چهارم ، امور خرید و قراردادها ، دبیرخانه کمیسیون مناقصات ،، اداره کل امور کالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.