لغو پروانه ٣٠ کانون آگهی و تبلیغاتی تاریخ اعتبار گذشته در کرج

لغو پروانه ٣٠ کانون آگهی و تبلیغاتی تاریخ اعتبار گذشته در کرج

 

معاون امور فرهنگی و رسانه ای استان البرز از برگزاری کمیته تبلیغات استان خبر داد و گفت: ۳۰ کانون تبلیغاتی که تاریخ اعتبار فعالیت شان از یک سال گذشته لغو پروانه کار می شوند.

به گزارش خبرگزاری محیطی، طی سالهای اخیر به ویژه بعد از تشکیل استان البرز جلسات متعددی با رویکرد ساماندهی تبلیغات شهری در کرج تشکیل می شود که خروجی آن در سطح شهر چندان قابل مشهود نیست.

با وجود تلاش هایی که در چند سال اخیر در این زمینه وجود داشته است هنوز به اجماع نظر واحدی برای تدوین طرحی جامع که ساماندهی تبلیغات محیطی شهر بر اساس آن شکل بگیرد صورت نپذیرفته است.

حسین جعفری قهدریجانی با اعلام خبر تشکیل کمیته تبلیغات استان گفته است: این نشست مصوباتی در پی داشته است.

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز تصریح کرد: در این خصوص پروانه ٣٠ کانون آگهی و تبلیغاتی که از اعتبار مجوز فعالیتشان بیش از یکسال گذشته بود به استناد ماده ١٩ آیین نامه تأسیس و نظارت بر فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی لغو شد،٣ درخواست تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت ، ٣ درخواست از سوی صاحبان امتیاز کانون های آگهی و تبلیغاتی مبنی بر تعلیق یکساله مورد موافقت قرار گرفت، با یک مورد درخواست تغییر نام کانون موافقت شد، یک مورد درخواست واگذاری پروانه فعالیت و تغییر مدیرمسئول نیز بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

وی افزود: ۵ شکایت از کانون های آگهی و تبلیغاتی مطرح گردید که مصوب شد در کمیته ای جداگانه مربوط به بررسی شکایات با حضور اعضای کمیته تبلیغات و نماینده انجمن شرکتها و کانون های آگهی و تبلیغاتی بررسی و رسیدگی شود.

جعفری قهدریجانی اضافه کرد: در این نشست همچنین یک مورد درخواست تغییر کاربری از حقیقی به حقوقی بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.