مزایده بهره برداری از فضای تبلیغات محیطی شهر صومعه سرا

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغات محیطی شهر صومعه سرا
مزایده گزار: شهرداری صومعه سرا
 تاریخ: 1394/06/22
شماره آگهی:  نوبت دوم
 آدرس : گیلان ، –

شرح آگهی

مزایده کتبی نوبت دوم
تابلوهای بیلبورد تبلیغاتی شهر صومعه سرا
شهرداری صومعه سرا در نظر دارد بهره برداری از فضای تبلیغات محیطی شهر صومعه سرا بیلبوردهای تبلیغاتی در 20 نقطه از محدوده شهر را با انعقاد قرارداد 4 ساله از طریق مزایده کتبی با نرخ پایه کارشناسی رسمی دادگستری به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. مزایده راس ساعت 2/5 عصر روز چهارشنبه مورخ 94.7.1 در محل کار شهرداری برگزار و نسبت به گشایش پاکات رسیده اقدام خواهد گردید ، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مربوط به شرایط مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 94.6.31 به واحد حقوقی شهرداری صومعه سرا مراجعه فرمایند.
روابط عمومی شهرداری صومعه سرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.