فراخوان سرمایه گذاری ساخت لایت باکس های تبلیغاتی

فراخوان سرمایه گذاری ساخت لایت باکس های تبلیغاتی
مناقصه گزار : شهرداری شیراز
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
شماره آگهی : نوبت دوم شماره ۲-۹۵
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

فراخوان سرمایه گذاری در ساخت تابلوهای (لایت باکس های) تبلیغاتی گردان خورشید استوانه ای شکل به روش B.O.T
نوبت اول: ۹۵٫۰۶٫۲۷
نوبت دوم: ۱۳۹۵٫۰۷٫۰۴
شماره : ۲-۹۵
شهرداری شیراز در نظر دارد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تعداد ۲۰ عدد تابلوهای (لایت باکس های) تبلیغاتی گردان استوانه ای شکل با منبع تغذیه انرژی خورشیدی (صفحات سولار) در محدوده و مکان های مورد نظر در سطح شهر شیراز را به روش سرمایه گذاری B.O.T (ساخت، بهره برداری و انتقال) از طریق مناقصه به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید .
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه شخصا و یا از طریق معرفی نماینده و ارائه رسید واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۷۱۰ بانک شهر شعبه شهید چمران به نام شهرداری شیراز- بلوار شهید چمران- ابتدای بلوار شاهد ، جنب ایستگاه قطار شهری ، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز کد پستی ۷۱۹۶۶۹۸۸۹۱ تلفن تماس ۳۶۳۶۱۷۴۷-۰۷۱ مراجعه نمایند.
۱- مبلغ برآورد هزینه طراحی، ساخت و نصب تعداد ۲۰ عدد تابلوهای (لایت باکس های) تبلیغاتی گردان خورشیدی به عنوان تعهد سرمایه گذار به مبلغ ۸٫۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هشت میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال) می باشد .
۲- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(سیصد میلیون ریال) می با شد که باید به صورت نقد به حساب سپرده شماره ۷۰۰۷۹۱۸۸۸۱۴۵ نزد بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز واریز یا به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی سه ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماه دیگر به نفع شهرداری تودیع گردد .
۳- محدوده و مکان های مورد نظر در سطح شهر جهت نصب تابلوهای (لایت باکس های ) تبلیغاتی گردان، پیوست اسناد مناقصه می باشد .
۴- مدت کل قرارداد در قالب B.O.T (ساخت، بهره برداری و سپس انتقال) ۸۴ ماه (هشتاد و چهار) ماه است که ۱۲ ماه (دوازده ماه) جهت طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای (لایت باکس های) تبلیغتی گردان و ۷۲ ماه (هفتاد و دو ماه) جهت دوره بهره برداری به عنوان پایه مناقصه می باشد .
۵- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۵در محل دبیرخانه نسازمان سرمایه گذاری ومدیریت پروژه های مشارکتی شهرداری شیراز واقع در شیراز بلوار شهید چمران ، ابتدای بلوار شاهد ، جنب ایستگاه قطار شهری سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های مشارکتی شهرداری شیراز کد پستی ۷۱۹۶۶۹۸۸۹۱ تلفن تماس ۳۶۳۶۱۷۴۷-۰۷۱ میباشد .
۶- به پیشنهادهای ناقص مبهم مشروط مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد ترتیب اثر دهد.
۷- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۸ واقع در شیراز بولوار بعثت جنب بوستان خلدبرین، سالن اجتماعات شهرداری منطقه یک می باشد. ضمناً حضور هریک از پیشنهاددهندگان یا نماینده قانونی آنان در جلسه مذکور بلامانع می باشد (هرگونه تغییر در ساعت و تاریخ بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد) .
۸- پرداخت هزینه آگهی پس از اعلام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز به عهده برنده مناصه خواهد بود .
۹- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
۱۰- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
۱۱- هرگاه برندگان اول و دوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۱۲- شرکت کنندگان در مناقصه باید حداقل ۶۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز مربوط به جدول ارزیابی کمی و کیفی شریک سرمایه گذار را کسب نمایند .
۱۳- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.