ضرورت همخوانی المان و ظواهر شهری با هویت و فرهنگ مردم

ضرورت همخوانی المان و ظواهر شهری با هویت و فرهنگ مردم

رئیس حوزه هنری استان البرز گفت: المان های شهری و ظواهر بصری شهر کرج باید با هویت و فرهنگ مردم همخوانی داشته باشد.

به گزارش محیطی به نقل از شبستان ،دکتر اسماعیل آجرلو، رئیس حوزه هنری استان البرز در خصوص خبر عقد تفاهم نامه حوزه هنری استان با سازمان زیباسازی گفت: تفاهم نامه همکاری میان حوزه هنری استان با سازمان زیباسازی با هدف گسترش فعالیت ها و بهره مندی از امکانات در زمینه گرافیک شهری بسته شد.

به گفته رئیس حوزه استان البرز بهره مندی مناسب از ظرفیت و پتانسیل هنرمندان استان به منظور طراحی گرافیک شهری یکی از بندهای اصلی تفاهم نامه همکاری حوزه هنری با سازمان زیباسازی شهرداری کرج است.

این مسئول تصریح کرد: المان های شهری و ظواهر بصری شهر کرج باید با هویت و فرهنگ مردم همخوانی داشته باشد، از این حیث یکی از اولویت های برنامه ریزی در تفاهم نامه در این راستا است.

وی توضیح داد: در جریان همکاری بازدیدهایی به صورت عملی و اجرایی با فضاهای تخصصی هر دو سازمان برگزار می شود که طی آن طرح های پیشنهادی مطرح و به اجرا گذاشته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.